درباره ما

 

به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در   كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قراردادن حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش ، حمايت از پايگاههاي اطلاع‌رساني قانوني و رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي ، ملي ، فرهنگي  و اجتماعي كشور و  همچنین تصویب نامه  هیأت  وزیران  مبنی بر
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی و سایت های ایرانی اعم از وب سایت ها و وبلاگ ها این طرح از دی ماه سال 138
5 به اجرا در آمد .

 کلیه دارندگان وب سایت ها و وبلاگ ها می توانند از این تاریخ نسبت به ثبت پایگاه اینترنتی خود اقدام نمایند . پس از ثبت وب سایت ها و وبلاگ ها نامه الکترونیکی از طرف ستاد ساماندهی وب سایت های ایرانی مبنی بر دریافت اطلاعات به آدرس الکترونیکی وب سایت مذکور ارسال می شود .

در حال حاضر ثبت وب سایت ها گامی است در جهت ساماندهی وب سایت ها تا با حمایت های در نظر گرفته شده و نظارت بر آنها خدمات شایانی در عرصه اطلاع رسانی آنها ایفا گردد .

 

 
 
© 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی